MIESZKAJ I PRACUJ

W POLSCE


  MIESZKAJ I PRACUJ

  W POLSCE


   CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

   KARTA POBYTU DLA OBCOKRAJOWCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

   Pomoc prawna w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwolenia na pobyt czasowy w ramach procesu łączenia z rodziną, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

   ZEZWOLENIE NA PRACĘ DLA PRACODAWCÓW POLSKICH I ZAGR.

   Pomoc prawna w zakresie uzyskiwania pozwoleń do pracy pracowników na terenie Polski, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, test rynku pracy (informacja starosty), zezwolenie na pracę (A,B,C,D,E), zezwolenia na pracę sezonową, kwestia oddelegowań do pracy w Polsce.

   PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

   Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej działalności, przygotowanie pełnej dokumentacji, rejestracja spółki w KRS, poprowadzenie czynności notarialnych.

   MAŁŻEŃSTWO OBYWATELA POLSKIEGO Z CUDZOZIEMCEM

   Pomoc prawna w uzyskaniu sądowego zezwolenie na ślub, nostryfikacja dokumentów przez Urząd Stanu Cywilnego, pomoc w uzyskaniu Karty Pobytu bądź Obywatelstwa na podstawie małżeństwa, doradztwo w zakresie rozwiązywania kwestii nielegalnego pobytu małżonka na terenie RP i legalizacji pobytu.

   UZYSKANIE I ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

   Pomoc prawna w zakresie wymiany prawa jazdy na dokument polski, uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości, uzyskania dodatku wychowawczego 500+, rozliczenia podatków, odwołania od decyzji o deportacji, wykreślenia z systemu SIS, odwołania od negatywnych decyzji administracyjnych i wizowych.

   OBYWATELSTWO
   POLSKIE

   Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP, uznanie za obywatela polskiego przed Wojewodą, przywrócenie obywatelstwa polskiego.

   KIM JESTEŚMY?

   Nazywam się Paweł Tokarski i jestem Radcą Prawnym. Od 5 lat, wraz z moim zespołem prawników, wspieram cudzoziemców na każdym etapie postępowań dotyczących legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce. Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz doświadczeniu szybko i skutecznie zdobywamy dla naszych Klientów niezbędne zezwolenia i decyzje. W ramach naszej działalności zajmujemy się także doradztwem oraz szkoleniami wewnętrznymi dotyczącymi optymalizacji procesu obiegu dokumentów i zatrudnienia obcokrajowców w przedsiębiorstwach polskich.

   KIM JESTEŚMY?

   Nazywam się Paweł Tokarski i jestem Radcą Prawnym. Od 5 lat, wraz z moim zespołem prawników, wspieram cudzoziemców na każdym etapie postępowań dotyczących legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce. Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz doświadczeniu szybko i skutecznie zdobywamy dla naszych Klientów niezbędne zezwolenia i decyzje. W ramach naszej działalności zajmujemy się także doradztwem oraz szkoleniami wewnętrznymi dotyczącymi optymalizacji procesu obiegu dokumentów i zatrudnienia obcokrajowców w przedsiębiorstwach polskich.

   CO MÓWIĄ O NAS KLIENCI?

   Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Kancelarią Mecenasa Tokarskiego, która zajęła się między innymi uzyskaniem dla mnie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. W trakcie toczącego się postępowania wynikło wiele niespodziewanych problemów, których prawdopodobnie nie byłbym w stanie sam rozwiązać bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria zajęła się wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem zezwolenia.

   MOHAMED SAYED, EGIPT

   Przyjechałem do Polski z Uzbekistanu. Musiałem oczywiście wymienić większość dokumentów (prawo jazdy, uzyskać numer pesel itd.). Niestety nie miałem czasu, aby samemu wszystkiego dopilnować. Powierzyłem całość urzędowych czynności Kancelarii Mecenasa Tokarskiego, która reprezentowała mnie przed każdym urzędem i załatwiła każdy papier. Oszczędziłem ogrom czasu i nerwów. Warto, szczerze polecam

   ANVAR NURMATOV, UZBEKISTAN

   Gdy przyjechałam do Polski nie miałam pojęcia, jak zdobyć zezwolenie na pracę. Procedury polskie dla Obcokrajowca są bardzo skomplikowane. Postanowiłam, że najlepiej będzie jak powierzę formalności specjaliście w tej dziedzinie. Wybrałam Kancelarię Radcy Prawnego Pawła Tokarskiego i jestem bardzo z tego faktu zadowolona. Szybko udało im się wszystko załatwić, ja tak naprawdę nie musiałam się niczym martwić. Szczerze polecam!

   ALINA KOVSHUN, UKRAINA

   Starając się o zezwolenie na stały pobyt w Polsce zaskoczyła mnie ilość koniecznych do skompletowania dokumentów oraz zawiłości w procedurach prawnych. Skorzystałem z usług Radcy Prawnego Pawła Tokarskiego, co okazało się być najlepszą decyzją. Po pierwsze, wszelkie moje wątpliwości natury prawnej zostały błyskawicznie wyjaśnione, po drugie dzięki temu, że Kancelaria pozostawała w stałym kontakcie z inspektorem, miałem pewność, że złożone do urzędów dokumenty były przygotowane idealnie.

   DMYTRO VENTSESLAVSKYI, UKRAINA

   Podczas procedury zakładania własnej działalności gospodarczej w Polsce okazało się, że tutejsze urzędy wymagają bardzo dużej ilości dokumentów. Kancelaria Mecenasa Tokarskiego pomogła mi skompletować całą dokumentację, na bieżąco pozostając w kontakcie z inspektorem prowadzącym postępowanie. Dzięki temu uzyskałem pozytywną decyzję i mogę legalnie prowadzić biznes w Polsce.

   VOLODYMYR FRANKIV, UKRAINA

   CO NOWEGO?

   • ZMIANY W ZATRUDNIENIU CUDZOZIEMCÓW. NOWELIZACJA USTAWY O CUDZOZIEMCACH  W dniu 19 listopada 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  JAKIE SA ZAŁOŻENIA PROJEKT? Celem projektu jest  usprawnienie postępowań dotyczących udzielania

   • Od 3 lat stale rośnie liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski. Zgodnie z informacjami wskazanymi przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, w pierwszej połowie 2017 roku, zezwolenia na pobyt czasowy otrzymało około 62

   • ROZWÓD A PRAWO POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE Cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku rozwodu lub separacji, gdy przemawia za tym jego ważny interes. Zezwolenia na pobyt

   KONTAKT

   EXPATPOLAND.PL
   KONTAKT@EXPATPOLAND.PL

   UL.ZWIERZYNIECKA 30/5
   31-105 KRAKÓW