Beautiful Blog

Bez wiz do Stanów Zjednoczonych!

Na zniesienie wiz do USA obywatele polscy czekali od wielu lat. Wreszcie Polska została włączona do Programu Ruchu Bezwizowgo ( Visa Waiver Program ) i od 11 listopada 2019r. Polacy będą mogli bez wiz podróżować do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych. Jak działa program oraz jakie warunki należy dopełnić zostanie omówione w niniejszym artykule.

REJESTRACJA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE WERYFIKACJI (ESTA)

Obowiązkiem osób wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych jest rejestracja i otrzymanie autoryzacji w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA). Rejestracja nie następuje automatycznie, tylko po wstępnej weryfikacji w systemie imigracyjnym USA. Podczas rejestracji będziemy musieli przekazać informacje dot. m.in.: na temat naszej podróży, dokumentów, z jakich w jej trakcie będziemy korzystać, czy będziemy cały czas na terenie USA, czy też podróżować stąd do innych krajów , podanie osób kontaktowych w USA, informacje o hotelach, w jakich zamierzamy się zatrzymywać, dane osób bliskich spoza Stanów Zjednoczonych , jak również pytania o przebytych chorobach zakaźnych oraz zażywaniu narkotyków. Z reguły autoryzacji w systemie ESTA nie otrzyma osoba, która uprzednio otrzymała odmowę wizy lub w przeszłości miała problemy mogące wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak wyrok sądowy lub złamanie prawa imigracyjnego USA. Tym samym taka osoba nie będzie mogła podróżować do USA bez wizy, może jednak ponownie starać się o jej uzyskanie. Dodatkowo, program ruchu bezwizowego nie obejmuje też osób, które po 1 marca 2011 roku odwiedziły Koreę Północną, Iran, Irak, Libię, Somalię, Sudan, Syrię lub Jemen.

Koszt uzyskania zezwolenia wjazdu w systemie ESTA wynosi 14 USD i upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres dwóch lat. Ambasada i Konsulat USA w Polsce zachęca do korzystania tylko z oficjalnej strony ESTA “esta.cbp.dhs.gov”, a także do starania się o ESTA co najmniej 72 godziny przed planowaną podróżą.

CO BĘDZIE KONIECZNE OPRÓCZ REJESTRACJI?

Oprócz uzyskanego zezwolenia w systemie ESTA, osoby podróżujące do USA bez wiz muszą posiadać paszport z chipem do odczytu komputerowego ( biometryczny paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy ) bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.

JAK DŁUGO MOŻNA PRZEBYWAĆ W RAMACH RUCHU BEZWIZOWEGO?

Obywatele Polski mogą przebywać bez wizy w celach turystycznych lub biznesowych do 90 dni. Przedłużenie pobytu nie jest możliwe. Wyjazdy na czas dłuższy niż 90 dni, z zamiarem podjęcia pracy bądź studiowania w USA nadal będą wymagały uzyskania odpowiedniej wizy.

Należy zaznaczyć, że ruch bezwizowy jest dostępny dla podróżnych przybywających do USA lotami komercyjnymi lub statkami. Specjalne zasady obowiązują osoby, które przekraczają granicę lądową samochodem lub pieszo.

CZY PROGRAM WORK AND TRAVEL ORAZ INNE PROGRAMY WYMIANY NADAL WYMAGAJĄ UZYSKANIA WIZY?

Tak, zgodnie oficjalną informacją zawartą na stronie  internetowej Ambasady USA w Polsce, programy wymiany wymagają ubiegania się o wizę J-1. Osoby podróżujące bez wizy nie mogą uczestniczyć w żadnym z programów wymiany, ani podjąć żadnej pracy w Stanach Zjednoczonych.

Na zakończenie, należy wskazać, że ważna ESTA oraz wymagane dokumenty  nie dają gwarancji na przekroczenie granic USA. Ostateczną decyzję o tym czy zostaniemy wpuszczeni do Stanów Zjednoczonych podejmuje Urzędnik Celny (CBP). Przed podróżą warto zapoznać się z informacją dotyczącą warunków przewozu towarów. Więcej informacji o Programie Ruchu Bezwizowego (w tym ESTA) można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA dotyczącej ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/.

Źródła:

 

Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment