Biznes w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez Cudzoziemców Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców regulują przepisy ustawy z dnia 02 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej ( dalej: „ustawa”). Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy Zgodnie z przepisami ustawy, osoby zagraniczne z: