ROZWÓD A PRAWO POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE Cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku rozwodu lub separacji, gdy przemawia za tym jego ważny interes. Zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku o którym mowa powyżej,  udziela się jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata. Ponadto, polski ustawodawca uzależnił możliwość wydania zezwolenia na pobyt czasowy na

Małżeństwo z Cudzoziemcem bez tajemnic. Jak zawrzeć związek małżeński z Cudzoziemcem na terytorium Polski? W odpowiedzi na liczne zapytania, dotyczące zawierania związków małżeńskich z cudzoziemcami na terytorium Polski, postanowiłam napisać dla Państwa cykl artykułów „Małżeństwo z cudzoziemcem bez tajemnic”. Postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, jak również podzielić się z Państwem informacjami, które mają istotne znaczenie z perspektywy ślubu z osobą innej narodowości. Ponadto, poruszę kwestię różnic kulturowych i