Zgodnie z najnowszymi danymi, opublikowanymi przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, w 2016 roku blisko 152 tysiące cudzoziemców ubiegało się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Jest to 30 % więcej niż w 2015 roku. Blisko 142 tysiące wniosków złożyli obywatele państw trzecich, natomiast tylko 10 tysięcy mieszkańcy Unii Europejskiej. LIBERALIZACJA PRAWA Od 3 lat możemy zaobserwować widoczną tendencje wzrostową składanych wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Jest to