Zgodnie art. 1 ust 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców cudzoziemiec może nabyć nieruchomość położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie każdego zdarzenia prawnego, czyli nie tylko na podstawie umowy sprzedaży, ale również w drodze dziedziczenia. Spadkodawca dokonując rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci może zapisać spadkobiercy – cudzoziemcowi np. działkę z domem. Jeżeli jednak nie sporządzono testamentu, albo okazał się on być

ZMIANY W PODATKACH Rok 2019 przyniósł szereg zmian w podatkach, m.in.: nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Ordynacji Podatkowej. Dlatego w niniejszym artykule krótko omówimy istotne zmiany, które zaczęły oraz zaczną obowiązywać w roku 2019. ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIE LEASINGU, NABYCIA I UŻYWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FIRMACH. Przed 2019r., wykorzystanie prywatnego pojazdu

Co można przywieźć do Polski z krajów nienależących do UE? W trakcie zagranicznego wyjazdu, często zastanawiamy się, czy zakupione przez nas pamiątki lub prezenty dla przyjaciół i rodziny, będziemy mogli bez przeszkód i dodatkowych opłat celnych przywieźć na terytorium UE. W dzisiejszym wpisie, postaramy się przybliżyć przepisy regulujące przewóz najbardziej popularnych towarów z krajów trzecich na terytorium UE. Przepisy prawa celnego przewidują możliwość zwolnienia z należności przywozowych niektórych towarów, które