Na zniesienie wiz do USA obywatele polscy czekali od wielu lat. Wreszcie Polska została włączona do Programu Ruchu Bezwizowgo ( Visa Waiver Program ) i od 11 listopada 2019r. polacy będą mogli bez wiz podróżować do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych. Jak działa program oraz jakie warunki należy dopełnić zostanie omówione w niniejszym artykule. REJSTRACJA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE WERYFIKACJI (ESTA) Obowiązkiem osób wyjeżdżających

W dniu 11 czerwca 2017 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania wizy przez Obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej*. Zniesienie obowiązku wizowego nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii. WARUNKI WJAZDU DO STREFY SCHENGEN Warto podkreślić, że zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z obowiązku spełnienia pozostałych warunków wjazdu, które są określone w Kodeksie Granicznym Schengen. Przede wszystkim, obywatele Ukrainy będą musieli: posiadać ważny paszport biometryczny, uzasadnić cel i warunki