Polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Paweł Tokarski

prowadzący działalność gospodarczą w postaci Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30/5 zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kancelaria@ptokarski.pl lub telefonując pod numer: + 48 12 422 92 56.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest twoja zgoda i wysyłanie przez Ciebie zapytania przez formularz kontaktowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją zapytania przez formularz kontaktowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie odpowiedzi na zapytanie przez formularz kontaktowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom tj. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze mną i tylko zgodnie z moimi poleceniami.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.