Zasady podejmowania oraz odbywania studiów przez Cudzoziemców w polskich szkołach wyższych Co roku rośnie liczba Cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. W roku akademickim 2016/2017 uczyło się w Polsce 65 096 studentów z zagranicy. Główną grupą obcokrajowców w Polsce są studenci z Ukrainy (53,5 proc.). Drugą Białorusini. Przyczynami tak mocnego zainteresowania: Perspektywy i europejski dyplom; Wysoki poziom kształcenia, proces boloński; Konkurencyjne ceny studiowania i zakwaterowania; Polskie pochodzenie. STRUKTURA STUDIÓW W POLSCE Polski